ABC Empatii – dołączyliśmy do projektu

Gmina Rutka-Tartak dołączyła do Projektu ABC Empatii prowadzonego przez Czepczyński Family Foundation.

W ramach projektu Gmina otrzymała pakiet 30 książek dla dzieci, 3 książki dla nauczyciela oraz 1 poradnik dla nauczyciela, służących do prowadzenia zajęć z zakresu likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz kształtowaniem empatycznych i świadomych postaw wśród najmłodszych.

Czepczyński Family Foundation jest rodzinną fundacją, której celem jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości.
Autorami książki „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk oraz Katarzyna Muzyka-Jacheć.
Projekt ABC Empatii, poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw.
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat.
CFF przekazuje w roku pilotażowym książki do placówek edukacyjnych oraz do szpitali z oddziałami dziecięcymi w Polsce.