Turystyka

Kwatery agroturystyczne z terenu Gminy Rutka-Tartak:

Lp. WŁAŚCICIEL MIEJSCE KONTAKT
1 Kamil Micielica Potopy 3 087/568-72-42
2 Barbara Tarnowska Pobondzie 19A 602-858-758
3 Alicja Masłowska Pobondzie 38 608-019-641
4 Marek Domżalski „Leśniczówka” Lizdejki 11
5 Paweł Lutyński Rowele 7 087/568-73-06
6 Wojciech Krzywicki Smolniki 47 537 007 187, wojtekkrzywicki@op.pl
7 Czesław i Marianna Słabińscy ul. Młynarska 11, Rutka-Tartak 087/568-73-54
8 Anna i Olgierd Furman „U Furmana” Pobondzie 15 087/568-72-11
9 Anna Rogiecka Rowele 35 600-831-134
10 Mirosław Jabłoński Postawele 1 087/568-85-05
11 Teresa Pruszyńska Smolniki 4 087/568-80-11
12 Stanisław Pachucki „Biały Niedźwiedź” Smolniki 29 087/568-83-34
13 Franciszek Żogo Smolniki 35 087/568-83-31
14 Ignacy Jasionowski Smolniki 087/568-83-38
15 Beata i Radosław Dorochowicz Polimonie 5 087/565-66-18
16 Andrzej i Aneta Sukany „Pod Skarpo” Kleszczówek 13A 606-384-289
17 Krystyna Dubilewska ul. 3 Maja 9, Rutka-Tartak 691-306-441
18 Adam Janewicz „Nad rozlewiskiem” Pobondzie 6 694-579-718
19 Anna Furman „Przylesie” ul. Suwalska 1, Rutka-Tartak 087/568-72-11, 510-086-114
20 Dorota Jasionek „Stodoła nad Szeszupą” ul. 3 Maja 1, Rutka-Tartak 087/568-71-43, 518-590-528
21 Aldona i Mirosław Fimowicz Postawele 21 797-877-727
22 Alicja Krupińska Jałowo 38 664-094-655
23 Barbara Krzesicka „Chata za wsią” Kleszczówek 1
24 Marlena i Dariusz Jasionowscy Smolniki 22 087/568-83-00
25 Magdalena Ołdyńska „Agroturystyka pod Bochenkową Górą” Jałowo 48 503-811-630
26 Teresa Popławska „Wodna przygoda” Lizdejki 12 500-005-980
27 Paweł Szwedziński „Cisowe Wzgórze” Rowele 34 600-831-134
28 Antoni Wiszniewski Pobondzie 11 600-811-796
29 Marek Galiński „Zielone wzgórze” Postawele 19 509-310-285
30 Piotr i Natalia Rutkowscy „Pobądź z nami” Pobondzie 53 510-029-169

www.pobondzie.pl

31 Barbara Kłoczko Wierzbiszki 9 505 177 911