Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  RUTKA-TARTAK Więcej „Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak”

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RUTKA-TARTAK Więcej „Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rutka-Tartak, 13 października  2020 roku

Znak sprawy: BKO.6720.1.2.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak  

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Więcej „Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Rutka-Tartak 

                                                        

                 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020. poz. 65 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:   Więcej „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach

O G  Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz.65 z późń. zm.)

Wójt Gminy Rutka –Tartak

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

 na sprzedaż w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 900  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul 3 Maja 13,działki w Kadaryszkach o nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 54.612,00 zł. Więcej „Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach”

Do góry