Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach

Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach zaprasza do składania ofert na wykonanie Renowacji zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty do pobrania w części Dokumenty do pobrania. Więcej „Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach”

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  RUTKA-TARTAK Więcej „Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rutka-Tartak”

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RUTKA-TARTAK Więcej „Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak”

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rutka-Tartak, 13 października  2020 roku

Znak sprawy: BKO.6720.1.2.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak  

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Więcej „Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

Do góry