Kontakt

Urząd Gminy Rutka-Tartak
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

tel. 87 568 72 56
faks: 87 568 72 55

e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Numer telefonu
Wójt Gminy Piotr Sinkiewicz 1 87 568 72 54
Sprawy organizacyjne i kadrowe Alicja Brzozowska 2 87 568 72 56 wew. 31
Sekretarz Gminy 3 87 568 72 55
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo Arkadiusz Balcer 4 87 568 72 56 wew. 36
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Elżbieta Szumiec 4 87 568 72 56 wew. 36
Wymiar podatków i opłat Zofia Jastrzębska 6 87 568 72 56 wew. 38
Skarbnik Gminy Anna Wierzchowska 7 87 568 72 56 wew. 39
Urząd Stanu Cywilnego Bożena Sokołowska 8 87 568 72 56 wew. 40
Księgowość budżetowa Jolanta Sinkiewicz 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość projektów unijnych i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sylwia Kupszta 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość podatkowa i obsługa kasowa Jadwiga Andruszkiewicz 15 87 568 72 56 wew. 35
Zastępca Wójta
Kierownik Referatu Inwestycji,
Planowania przestrzennego i Rozwoju Gminy

Drogi gminne

Dariusz Żukowski 16 87 568 72 56 wew. 37