Kontakt

Urząd Gminy Rutka-Tartak
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

tel. 87 568 72 56
faks: 87 568 72 55

e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Urząd Gminy Rutka-Tartak czynny jest od poniedziałku do piątku w goz. 7.30. – 15.30

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Numer telefonu
Wójt Gminy Piotr Sinkiewicz 1 87 568 72 54
Sprawy organizacyjne i kadrowe Joanna Słowicka 2 87 568 72 56 wew. 31
Sekretarz Gminy

Zastępca Wójta

Dariusz Żukowski 3 87 568 72 55
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo Marlena Jasionowska 4 87 568 72 56 wew. 36
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Elżbieta Szumiec 4 87 568 72 56 wew. 36
Wymiar podatków i opłat Iwona Bolewska 6 87 568 72 56 wew. 38
Skarbnik Gminy Eliza Raczkowska 7 87 568 72 56 wew. 39
Urząd Stanu Cywilnego Marta Jurewicz 8 87 568 72 56 wew. 40
Księgowość budżetowa Jolanta Sinkiewicz 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość projektów unijnych i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sylwia Kupszta 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość podatkowa i obsługa kasowa Jadwiga Andruszkiewicz 15 87 568 72 56 wew. 35
Drogi gminne Marcin Dembowski 16 87 568 72 56 wew. 37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Halina Sokołowska

Agnieszka Oszkinis

Kamila Kamińska

12,13 87 568 72 56 wew. 32