Kontakt

Urząd Gminy Rutka-Tartak
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

tel. 87 568 72 56
faks: 87 568 72 55

e-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Urząd Gminy Rutka-Tartak czynny jest od poniedziałku do piątku w goz. 7.30. – 15.30

Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Numer telefonu
Wójt Gminy Piotr Sinkiewicz 1 87 568 72 54
Sprawy organizacyjne i kadrowe Marta Rutkowska 2 87 568 72 56 wew. 31
Sekretarz Gminy

Zastępca Wójta

Dariusz Żukowski 3 87 568 72 55
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rolnictwo Marlena Jasionowska 4 87 568 72 56 wew. 36
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Elżbieta Szumiec 4 87 568 72 56 wew. 36
Wymiar podatków i opłat Iwona Bolewska 6 87 568 72 56 wew. 38
Skarbnik Gminy Anna Wierzchowska 7 87 568 72 56 wew. 39
Urząd Stanu Cywilnego Marta Jurewicz 8 87 568 72 56 wew. 40
Księgowość budżetowa Jolanta Sinkiewicz 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość projektów unijnych i księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sylwia Kupszta 9 87 568 72 58

87 568 72 56 wew. 33

Księgowość podatkowa i obsługa kasowa Jadwiga Andruszkiewicz 15 87 568 72 56 wew. 35
Drogi gminne Marcin Dembowski 16 87 568 72 56 wew. 37