OZE na budynkach użyteczności publicznej w Rutce-Tartak

W dniu 26 sierpnia 2020 r. została odebrana instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach dofinansowania, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt: “Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak”

Przedsięwzięcie objęło montaż instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Obiekty objęte projektem to:

  • Urząd Gminy Rutka-Tartak – instalacja o mocy 16,65 kW
  • Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak – instalacja o mocy 9,99 kW
  • Budynek OSP w Rutce-Tartak – instalacja o mocy 7,77 kW

Zamontowany w ramach inwestycji sprzęt pozwala na monitorowanie ilości wytworzonej w poszczególnych instalacjach energii elektrycznej. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia dedykowanych dla każdej instalacji stron:

Urząd Gminy Rutka-Tartak

Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak

Budynek OSP w Rutce-Tartak


W roku 2023 powstały kolejne instalacje fotowoltaiczne na obiektach będących własnością Gminy Rutka-Tartak. Tym razem wsparcie zostało udzielone z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach tego dofinansowania Gmina Rutka-Tartak otrzymała dotację w wysokości 429 505,55 zł. Wkład własny wyniósł 22 605,55 zł.

 

Obiekty objęte projektem to: