Urząd Gminy

Urząd Gminy Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

pow. suwalski woj.podlaskie

sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Urząd Gminy Rutka-Tartak czynny jest od poniedziałku do piątku w goz. 7.30. – 15.30

Wójt Gminy 
urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30
Terminy przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków :
dzień tygodnia : poniedziałek
w godzinach : od 10.00 do 16.00

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Sekretarz Gminy 
urzęduje w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Numer konta bankowego urzędu:

35 9367 0007 0000 0000 0866 0003

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w sprawie stawek opłat lub na konto bankowe nr:

38 9367 0007 0000 0000 0866 0337