Jaćwież – tutaj czas płynie naturalnie

Zapraszamy do odkrycia aż jedenastu tras turystycznych na pograniczu litewsko-polskim. Trasy pozwalają poznać świat jaćwieskiego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulinarne regionu. Poznaj trasy rowerowe i piesze, szlaki pielgrzymów, slow life oraz trasę języków, rodzinną, rzemiosła i saun.

 

Aby poznać wszystkie obiekty znajdujące się na wyznaczonych trasach wystarczy pobrać naszą aplikację

Jaćwież/Jotva/Jatawa

(aplikacja dostępna na urządzenia z systemem android):

 

Projekt „Litewsko-polski obszar transgraniczny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, realizowany przez Rejon Łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė), rejon Wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė), rejon Kalwaryjski (Kalvarijos savivaldybė), Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzeszającego 7 gmin), gminę Rutka-Tartak oraz gminę Wiżajny, ma na celu rozwój potencjału obszaru turystycznego w celu stworzenia solidnych podstaw do dalszej wspólnej pracy. Budżet projektu wynosi 93596,68 EUR, udział inwestycji Gminy Rutka-Tartak to 14 297,64 euro z czego 12 152,99 euro stanowi wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.