Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Lotnicze badania geofizyczne

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od 1.03.br. na terenie gmin: Krasnopol, Jeleniewo, Puńsk, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny (mapa w załączeniu) będą prowadzone badania geofizyczne z wykorzystaniem helikoptera, które potrwają około dwóch tygodni.
Badania te stanowią element realizacji projektu badawczego SEMACRET – „Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię.” Projekt jest finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://semacret.eu/  .
Badania będą wykonywane przez firmę Supracon AG, (An der Lehmgrube 11, 07751 Jena, Niemcy) przy współpracy z Helipoland Sp. z o.o. (ul. Cieszyńska 317, 43-382 Bielsko-Biała). Do podwozia helikoptera zostanie podwieszony odbiornik pasywny (jak na załączonym zdjęciu), odczytujący jedynie naturalny sygnał ziemskiego pola magnetycznego, którego wielkość jest zależna od rodzaju skał znajdujących się w podłożu.
Helikopter będzie leciał na wysokości 120 metrów, a podwieszony odbiornik będzie znajdował się na wysokości około 60 metrów nad ziemią, średni dzienny czas lotu to 5 godzin. Pomimo tego, że całość badań lotniczych przebiega w pełni zgodnie z normami prawnymi i procesem zezwoleń Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość w przypadku krótkotrwałego wzmożonego hałasu w momencie zbliżania się śmigłowca do zabudowań.

Wykaz decyzji środowiskowych w Ekoportalu Gminy

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Dla Geoportalu Gminy Rutka-Tartak, dostępnego pod adresem: Geoportal Rutka-Tartak (http://(https://rutka-tartak.geoportal-krajowy.pl) został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych. W Ekoportalu Gminy znajdą Państwo moduł Decyzje środowiskowe: Geoportal Rutka-Tartak (https://rutka-tartak.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe), w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Gminy.

Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ na nasze otoczenie. Geoportal jest całkowicie darmowy i nie wymaga od gminy ponoszenia żadnych kosztów związanych z jego prowadzeniem.

Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

Razem budujemy bezpieczny region.
Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.
Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

#WZZPodlasie #wojskopolskie #BezpiecznePodlasie

Do góry