Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie  badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Więcej “Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.”

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Więcej “Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”

Prośba o pomoc

W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.   Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalny nr konta podany na stronie Urzędu Gminy Filipów: http://www.filipow.pl/ 

Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania – nabory wniosków

Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

  Więcej “Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania – nabory wniosków”

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019 – spotkanie

Kierownik Biura powiatowego w Suwałkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 8 marca 2019 r. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak odbędzie się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Biuro Powiatowe ARiMR oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , podczas którego zostaną poruszone kwestie związane z Kampanią wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019.

Ja w internecie – zmiana harmonogramu

W związku z realizacją projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkoleń.

Więcej “Ja w internecie – zmiana harmonogramu”

Do góry