Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – realizacja założeń projektu

Pomimo ograniczeń związanych z pandemia COVID-19, projekt Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska “Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., działa pełną parą. 28 czerwca partnerzy projektu spotkali się w Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai, aby omówić nowe logo obszaru funkcjonalnego, jedenaście tematycznych tras turystycznych promowanych poprzez wspólny film, album fotograficzny, mapę, aplikację mobilną oraz stoisko wystawiennicze. Połowa z zaplanowanych spotkań, tj. osiem, odbyła się na odległość. Zaproszono na nie ekspertów z dziedziny turystyki, partnerów społeczno-gospodarczych i usługodawców w celu omówienia rozwoju wspólnego obszaru turystycznego. Więcej “Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – realizacja założeń projektu”

Zdalna Szkoła +

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Więcej “Zdalna Szkoła +”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających  azbest w 2020 r. z terenu województwa podlaskiego.

 

Więcej “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Rutka-Tartak w dniu 21 kwietnia 2020 r. podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Więcej “Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak

W dniu 3 marca 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę o dofinansowaniu, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu “Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak”

Przedsięwzięcie obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Rutka-Tartak. Więcej “Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rutka-Tartak”

Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny

W dniu 29 listopada 2019 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania “Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny”. Więcej “Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka-Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap – Żytkiejmy-Szypliszki-Sejny”

Do góry