Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

ABC Empatii – dołączyliśmy do projektu

Gmina Rutka-Tartak dołączyła do Projektu ABC Empatii prowadzonego przez Czepczyński Family Foundation.

W ramach projektu Gmina otrzymała pakiet 30 książek dla dzieci, 3 książki dla nauczyciela oraz 1 poradnik dla nauczyciela, służących do prowadzenia zajęć z zakresu likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz kształtowaniem empatycznych i świadomych postaw wśród najmłodszych. Więcej „ABC Empatii – dołączyliśmy do projektu”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Więcej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021”

„Wiedza i kompetencje”

Wiedza i kompetencje

 

projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 Więcej „„Wiedza i kompetencje””

Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – promocja projektu

W dniach 3-5 września 2021 r. przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, wzięli udział w Festiwalu Dni Wilna. W trakcie imprezy mieliśmy okazję prezentować założenia projektu dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko. Więcej „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – promocja projektu”

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak

W dniu 21 lipca 2021 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Więcej „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak”

Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – realizacja założeń projektu

Pomimo ograniczeń związanych z pandemia COVID-19, projekt Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., działa pełną parą. 28 czerwca partnerzy projektu spotkali się w Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai, aby omówić nowe logo obszaru funkcjonalnego, jedenaście tematycznych tras turystycznych promowanych poprzez wspólny film, album fotograficzny, mapę, aplikację mobilną oraz stoisko wystawiennicze. Połowa z zaplanowanych spotkań, tj. osiem, odbyła się na odległość. Zaproszono na nie ekspertów z dziedziny turystyki, partnerów społeczno-gospodarczych i usługodawców w celu omówienia rozwoju wspólnego obszaru turystycznego. Więcej „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – realizacja założeń projektu”

Zdalna Szkoła +

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Więcej „Zdalna Szkoła +”

Do góry