Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

W dniu 24 stycznia 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w projekcie grantowym „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Więcej „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

Cyfrowa Gmina

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19″

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 3400/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Więcej „Cyfrowa Gmina”

ABC Empatii – dołączyliśmy do projektu

Gmina Rutka-Tartak dołączyła do Projektu ABC Empatii prowadzonego przez Czepczyński Family Foundation.

W ramach projektu Gmina otrzymała pakiet 30 książek dla dzieci, 3 książki dla nauczyciela oraz 1 poradnik dla nauczyciela, służących do prowadzenia zajęć z zakresu likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz kształtowaniem empatycznych i świadomych postaw wśród najmłodszych. Więcej „ABC Empatii – dołączyliśmy do projektu”

Jaćwież – aplikacja

Zapraszamy do odkrycia aż jedenastu tras turystycznych na pograniczu litewsko-polskim. Trasy pozwalają poznać świat jaćwieskiego dziedzictwa kulturowego, dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulinarne regionu. Poznaj trasy rowerowe i piesze, szlaki pielgrzymów, slow life oraz trasę języków, rodzinną, rzemiosła i saun.

 

Więcej „Jaćwież – aplikacja”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Więcej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak w roku 2021”

Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – promocja projektu

W dniach 3-5 września 2021 r. przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, wzięli udział w Festiwalu Dni Wilna. W trakcie imprezy mieliśmy okazję prezentować założenia projektu dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko. Więcej „Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – promocja projektu”

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak

W dniu 21 lipca 2021 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim  o dofinansowanie zadania „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Więcej „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark gm. Rutka-Tartak”

Do góry