Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę

W dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na zadnie: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Dofinansowanie w kwocie  168 720,00 zł stanowi 80% planowanego kosztu inwestycji.

Dzięki wsparciu Gmina Rutka-Tartak wymieni istniejące, nieenergooszczędne oprawy oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na oprawy typu LED.