Aktualności

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja

W związku z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.  w  sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3,  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667)  podaję do publicznej wiadomości informację o udzielonym na rok 2017 wsparciu finansowym na zakup książek niebędących podręcznikami do  biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak: Więcej “„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – informacja”

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki (pok. nr 19) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Szczegóły dotyczące dni i godzin pracy punktów dostępne są poniżej w części Dokumenty do pobrania.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 8 gminach Powiatu Suwalskiego powierzono Stowarzyszeniu “Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli”.

Więcej “Nieodpłatna pomoc prawna”

I Koncert Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych “Rodzinne Kolędowanie”

Wójt Gminy Rutka – Tartak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Kultury

 

zapraszają na I Koncert Kolęd,

Pastorałek i Piosenek Świątecznych p.n.

RODZINNE  KOLĘDOWANIE

Koncert odbędzie się 21 stycznia o godz.12.30

w sali GOK-u.

W koncercie, obok rodzin z gminy Rutka – Tartak, wezmą udział zespoły szkolne,

 zespół SZESZUPIAKI, harcerze, gość specjalny.

  Chętne rodziny prosimy zgłosić swój udział

do 16 stycznia w GOK-u lub GOPS-ie.

Po koncercie zapraszamy do dalszego kolędowania przy wspólnym słodkim poczęstunku.

Biletem wstępu może być coś słodkiego

Z A P R A S Z A M Y !

Nowe zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie naszej gminy zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów oraz nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Rutka-Tartak zaczął obowiązywać system segregacji odpadów w ramach którego wydzielone są następujące frakcje:

Więcej “Nowe zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne od 1 stycznia 2018 r.”

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §5 pkt.1 uchwały Rady Gminy Nr XXVI/171/02 z dnia 22.04.2002 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj Podlaskiego Nr 17 poz.449 z 27.05.2002)  Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak , które odbędą się w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w sali narad, w dniach  08, 09, 10, 11, 12 ,15 stycznia 2018 r.

Wadium wpłacać do 4 stycznia 2018 r. włącznie Więcej “Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak”

Bal Andrzejkowy

Już 2 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak odbędzie się Bal Andrzejkowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tel. 87 568 72 01 lub 515 151 876.

Szczegóły imprezy na załączonym plakacie.  
Więcej “Bal Andrzejkowy”

Rolnicy także będą składać JPK_VAT – nowy obowiązek od 1 stycznia

Wśród blisko 40 tys. mikroprzedsiębiorców z województwa podlaskiego, którzy od 1 stycznia 2018 r. dołączą do grona podatników VAT, zobowiązanych do przesyłania plików JPK_VAT, będzie wielu rolników indywidualnych

  1. Dla kogo nowy obowiązek?

Konieczność wypełniania i składania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r. będzie nowością dla tych przedsiębiorców, którzy są podatnikiem VAT i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a ich obroty nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniają mniej niż 10 osób. Więcej “Rolnicy także będą składać JPK_VAT – nowy obowiązek od 1 stycznia”

Przepisy dotyczące wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. Więcej “Przepisy dotyczące wycinki drzew”

Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WYKAZU  NIERUCHOMOŚCI   d o   d z i e r ż a w y

 

Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 65. ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy . Więcej “Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy”

Ślubowanie Wójta Gminy Rutka-Tartak

16 października 2017 r. nowo wybrany Wójt Gminy Rutka-Tartak – Pan Piotr Sinkiewicz złożył przed Radnymi Rady Gminy Rutka-Tartak ślubowanie :

“Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”

Więcej “Ślubowanie Wójta Gminy Rutka-Tartak”

Do góry