Aktualności

Krótkie, nieodpłatne  szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie

Jeśli interesuje Cię:

  • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
  • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
  • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
  • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania. Więcej “Krótkie, nieodpłatne  szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie”

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Więcej “Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP”

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r. poz. 821) Więcej “Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające”

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Więcej “XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 i z 2021 r. poz. 159)   nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tzn.:

  • osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawej,
  • również sobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej “SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ”

Do góry