Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak

Wójt Gminy Rutka-Tartak działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY RUTKA-TARTAK Więcej “Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Rutka-Tartak”

Bezpłatne badania mammograficzne

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Rutka-Tartak bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii. Więcej “Bezpłatne badania mammograficzne”

Dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu. Pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest dotyczyć będzie właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rutka-Tartak. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w programie, które na pewno będą w stanie przeprowadzić zmianę pokrycia dachowego w roku 2021, bądź posiadają już zdemontowały eternit, o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie 18 czerwca 2021 r.

Więcej “Dofinansowanie odbioru i utylizacji eternitu”

Do góry