Aktualności

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej informuje że osoba  zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl Więcej “Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego”

„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”

 

Tegoroczne żniwa, jak co roku będą gorące i pełne obaw, czy uda się zebrać plony w dobrych warunkach pogodowych. Jednak tegoroczny stan pandemii związanej z koronawirusem nie pozwala na prowadzenie działań specjalistom OIP w bezpośrednim kontakcie z rolnikami pracującymi na polach tj. wizytacji prac polowych i doradztwa osobistego. Dlatego proponujemy wszystkim mieszkańcom podlaskiej wsi udział w wirtualnym konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. Więcej “„Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020””

Regulamin Kokursu tematycznego dla rolników pod hasłem ,,Rola rolnika by upadku unikał”.

Zadaniem konkursowym Konkursu Fotograficznego jest wykonanie 5 fotografii zdjęciowych na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych a w szczególności:

-upadkom osób,

-pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn urządzeń rolniczych,

-uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta Więcej “Regulamin Kokursu tematycznego dla rolników pod hasłem ,,Rola rolnika by upadku unikał”.”

Stypendia pomostowe 2020/2021

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym, młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Więcej “Stypendia pomostowe 2020/2021”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Rutka-Tartak 

                                                        

                 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020. poz. 65 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:   Więcej “Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Zjeżdżalnia wodna w Pobondziach

 Zjeżdżalnia wodna nad jeziorem Pobondzie uruchamiana jest przy dobrych warunkach atmosferycznych i temperaturze powietrza powyżej 20oC  w godzinach 1100 – 1800 

 

Korzystanie ze zjeżdżalni możliwe jest tylko w obecności osoby obsługującej.

Wchodzenie na zjeżdżalnię od strony basenu hamownego jest surowo zabronione.

Informacja tel. 798 704 383

Więcej “Zjeżdżalnia wodna w Pobondziach”

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza wydała ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu:

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Więcej “Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania”

Nabór na rachmistrza spisowego

W związku z powszechnym spisem rolnym (01.09 – 30.11.2020) informujemy że  w terminie 15.06-08.07.2020 trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie danej gminy;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na terenie Gminy Rutka-Tartak wybrany zostanie jeden rachmistrz terenowy.

Więcej “Nabór na rachmistrza spisowego”

Do góry