Aktualności

Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów

Od dnia 25 maja br. w urzędzie gminy będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu informujemy, że osoby będą obsługiwane pojedynczo przy zachowaniu  obowiązujących środków bezpieczeństwa w zakresie używania środków ochrony osobistej i odległości pomiędzy osobami. Więcej “Przywrócenie bezpośredniej obsługi interesantów”

Komunikacja PKS Nova do Suwałk

Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. w Białymstoku Oddział w Suwałkach informuje, że od 11 maja 2020 r. przywraca kurs relacji Suwałki – Żytkiejmy przez: Rutkę-Tartak i Wiżajny.

Autobus poranny rozpoczyna kurs z Żytkiejm o godzinie 6:10, dociera do Suwałk na godzinę 7:20 i jest skomunikowany z kursem Suwałki-Białystok o godz. 7:50. Więcej “Komunikacja PKS Nova do Suwałk”

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny
być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do
pojemnika/worka na odpady zmieszane. Więcej “Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)”

Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Rutka-Tartak w dniu 21 kwietnia 2020 r. podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Więcej “Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Skrzynka pocztowa na każdej posesji.

W ZGODZIE Z PRZEPISAMI

Umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną – respektującą obowiązujące przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Więcej “Skrzynka pocztowa na każdej posesji.”

Komunikat dotyczący zasad liczenia terminów w postępowania administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID

Na podstawie art. 15zzs ust. 1,8 i 10 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 5680) informuję, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: Więcej “Komunikat dotyczący zasad liczenia terminów w postępowania administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID”

Do góry