Program „Czyste Powietrze” w Gminie Rutka-Tartak- aktualizacja

Informujemy, że na mocy aneksu zawartego 16 września 2022 r. do porozumienia  z dnia 20.07.2019r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą  Rutka-Tartak, nadal funkcjonować będzie Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze, który służy mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze” mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

  • osobiście w Punkcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak
  • telefonicznie: 87 568 72 56 wew.32  w godzinach pracy punktu,

Punkt informacyjny działa:
Od poniedziałku do piątku: 8:00-10:00

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu i godziny.

Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 99 000zł  dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu

Program „Czyste Powietrze” w Gminie  Rutka-Tartak w liczbach  (stan na dzień 31.03.2024 r.)

• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 93
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 42
• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 158 080 zł