Dostępność Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina Rutka-Tartak dzięki realizacji grantu „ Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostosowała budynek Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Posiadamy urządzenia wspomagające obsługę osób z niepełnosprawnościami takie jak:

  • pętla indukcyjna
  • urządzenie lektorskie z funkcją powiększalnika

Przed budynkiem urzędu przygotowane zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, natomiast w środku dostosowano pomieszczenie toalety do waszych potrzeb oraz oznakowano pomieszczenia urzędu tabliczkami informacyjnymi w alfabecie Braille’a.

.