Jesteś tutaj:

Kategoria: Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i rolnictwo

Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej”

W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW drugiego naboru dotyczącego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” Wójt Gminy Rutka-Tartak zawiadamia zainteresowanych  producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że od 02 sierpnia 2021 r. jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy Rutka-Tartak informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji: Więcej „Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej””

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Więcej „XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Wnioski o zmniejszenie pasa ochronnego dla planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych

Wójt Gminy Rutka-Tartak informuje o możliwości składania wniosków o zmniejszenie dla planowanej zabudowy, pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek,  jezior  i innych zbiorników wodnych, położonych na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego” w granicach Gminy Rutka-Tartak.

Do dnia 30.05.2021 r. osoby zainteresowane zmniejszeniem szerokości  pasa ochronnego od planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych mogą składać wnioski w tut.  Urzędzie. Więcej „Wnioski o zmniejszenie pasa ochronnego dla planowanej zabudowy od linii brzegów rzek, jezior  i innych zbiorników wodnych”

Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. Więcej „Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej”

Przepisy dotyczące wycinki drzew

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu. Więcej „Przepisy dotyczące wycinki drzew”

Rolnictwo – ASF

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015 – 2018 (Dz. U. poz. 1378) informujemy: Więcej „Rolnictwo – ASF”

Łowiectwo

W granicach Gminy Rutka-Tartak znajdują się tereny sześciu obwodów łowieckich – numer 1, 2, 3, 5, 6, 10, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Granice  obwodów można sprawdzić na stronie Geoportal GIS Podlasia lub na załączonych poniżej mapach w pliku PDF. Więcej „Łowiectwo”

Do góry