Zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne

Na terenie Gminy Rutka-Tartak  obowiązuje system segregacji odpadów w ramach którego wydzielone są następujące frakcje:

Szczegółowe informacje na temat sposobu segregacji dostępne są w ulotce zamieszczonej w części Dokumenty do pobrania, tam też można pobrać harmonogram odbioru odpadów.

Firma odbierająca odpady – FTU EKO z Jeleniewa dostarcza wszystkim właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczone worki na odpady segregowane, nie ma więc potrzeby kupowania pojemników na każdą z wydzielonych frakcji.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązujące stawki za odpady komunalne są następujące:

Rodzaj nieruchomości Rodzaj stawki Segregowane Niesegregowane
Nieruchomości zamieszkałe 1 osoba 15,00 zł 25,00 zł
2 osoby 20,00 zł 35,00 zł
3 – 5 osób 45,00 zł 70,00 zł
6 osób i więcej 60,00 zł 100,00 zł
Domki letniskowe Ryczałt 120,00 zł 210,00 zł
Nieruchomości niezamieszkałe

(sklepy, szkoła, posterunek policji itp.)

Pojemnik  120 l 20,00 zł 35,00 zł
Pojemnik 240 l 40,00 zł 70,00 zł
Pojemnik 660 l 60,00 zł 100,00 zł
Pojemnik 1100 l 100,00 zł 150,00 zł

 

Czystość i porządek na terenie gminy – Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak:

 

Czystość i porządek na terenie gminy – informacje

Dokumenty do pobrania: