Zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne

Na terenie Gminy Rutka-Tartak  obowiązuje system segregacji odpadów w ramach którego wydzielone są następujące frakcje:

Szczegółowe informacje na temat sposobu segregacji dostępne są w ulotce zamieszczonej w części Dokumenty do pobrania, tam też można pobrać harmonogram odbioru odpadów.

Firma odbierająca odpady – MPO Sp. z o.o.  dostarcza wszystkim właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczone worki na odpady segregowane, nie ma więc potrzeby kupowania pojemników na każdą z wydzielonych frakcji.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązujące stawki za odpady komunalne są następujące:

Rodzaj nieruchomości Ilość osób/wielkość pojemnika Podstawowa stawka W przypadku  braku segregacji kwota zwolnienia
Nieruchomości zamieszkałe 1 osoba 22 zł 60 zł 1 zł/osoba*
Domki letniskowe Ryczałt 181 zł
370 zł
 

Nieruchomości niezamieszkałe

(sklepy, szkoła, posterunek policji itp.)

Worek 120 l 18,10 zł
72,40 zł
Pojemnik  120 l 6,30 zł
25,20 zł
Pojemnik 240 l 12,60 zł
50,40 zł
Pojemnik 660 l 34,90 zł
139,60 zł
Pojemnik 1100 l 58,20 zł
232,80 zł

*zwolnienie w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi segregujących odpady,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w sprawie stawek opłat lub na konto bankowe nr:

38 9367 0007 0000 0000 0866 0337

Czystość i porządek na terenie gminy – Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak:

 

Czystość i porządek na terenie gminy – informacje

Dokumenty do pobrania: