Zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne

Na terenie Gminy Rutka-Tartak  obowiązuje system segregacji odpadów w ramach którego wydzielone są następujące frakcje:

Szczegółowe informacje na temat sposobu segregacji dostępne są w ulotce zamieszczonej w części Dokumenty do pobrania, tam też można pobrać harmonogram odbioru odpadów.

Firma odbierająca odpady – MPO Sp. z o.o.  dostarcza wszystkim właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczone worki na odpady segregowane, nie ma więc potrzeby kupowania pojemników na każdą z wydzielonych frakcji.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązujące stawki za odpady komunalne są następujące:

Rodzaj nieruchomości Ilość osób/wielkość pojemnika Segregowane Zwolnienie*
Nieruchomości zamieszkałe 1 osoba 20,00 zł 1,00 zł
2 osoby 27,00 zł 1,00 zł
3 – 5 osób 60,00 zł 1,00 zł
6 osób i więcej 80,00 zł 2,00 zł
Domki letniskowe Ryczałt 159,00 zł
 

Nieruchomości niezamieszkałe

(sklepy, szkoła, posterunek policji itp.)

Worek 120 l 16,90 zł
Pojemnik  120 l 5,90 zł
Pojemnik 240 l 11,80 zł
Pojemnik 660 l 32,40 zł
Pojemnik 1100 l 54,10 zł

*zwolnienie w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w sprawie stawek opłat lub na konto bankowe nr:

38 9367 0007 0000 0000 0866 0337

Czystość i porządek na terenie gminy – Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak:

 

Czystość i porządek na terenie gminy – informacje

Dokumenty do pobrania: