Zasady segregowania i stawki opłat za odpady komunalne

Na terenie Gminy Rutka-Tartak  obowiązuje system segregacji odpadów w ramach którego wydzielone są następujące frakcje:

Szczegółowe informacje na temat sposobu segregacji dostępne są w ulotce zamieszczonej w części Dokumenty do pobrania, tam też można pobrać harmonogram odbioru odpadów.

Firma odbierająca odpady – MPO Sp. z o.o.  dostarcza wszystkim właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczone worki na odpady segregowane, nie ma więc potrzeby kupowania pojemników na każdą z wydzielonych frakcji.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązujące stawki za odpady komunalne są następujące:

Rodzaj nieruchomości Ilość osób/wielkość pojemnika Podstawowa stawka W przypadku  braku segregacji kwota zwolnienia
Nieruchomości zamieszkałe 1 osoba 27 zł 81 zł 2 zł/osoba*
Domki letniskowe Ryczałt 191 zł
382 zł
 

Nieruchomości niezamieszkałe

(sklepy, szkoła, posterunek policji itp.)

Worek 120 l 12,00 zł
36 zł
Pojemnik  120 l 12,00 zł
36 zł
Pojemnik 240 l 24,00 zł
72 zł
Pojemnik 660 l 66,00 zł
198 zł
Pojemnik 1100 l 110,00 zł
330 zł

*zwolnienie w części z opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi segregujących odpady,  kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w zawiadomieniu w sprawie stawek opłat lub na konto bankowe nr:

38 9367 0007 0000 0000 0866 0337

Czystość i porządek na terenie gminy – Uchwały Rady Gminy Rutka-Tartak:

Czystość i porządek na terenie gminy – informacje

Dokumenty do pobrania: