Jesteś tutaj:

Autor: admin

„Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” – konsultacje społeczne raportu końcowego 

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” rozpoczynamy konsultacje społeczne raportu końcowego. 

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie przedstawiające przygotowane przez Zespół Badawczy rozwiązania i projekty związane z przyszłą działalnością transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim. Więcej “„Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” – konsultacje społeczne raportu końcowego “

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Rutka-Tartak, 13 października  2020 roku

Znak sprawy: BKO.6720.1.2.2020

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RUTKA-TARTAK

 

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak  

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Więcej “Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutka-Tartak   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

Powszechny Spis Rolny 2020 – Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym. Więcej “Powszechny Spis Rolny 2020 – Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów”

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania. Więcej “Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Do góry