Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Spotkanie informacyjne – dofinansowanie projektów grantowych

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów wniosków na dofinansowanie projektów grantowych zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków grantowych w dwóch obszarach: mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna oraz wsparcie sektora organizacji pozarządowych. Na każdy z tych obszarów przeznaczone jest 250 000,00 zł. Maksymalna wartość jednej operacji w ramach projektu grantowego to 50 000,00 zł przy dofinansowaniu do 95%. Więcej “Spotkanie informacyjne – dofinansowanie projektów grantowych”

Otwarta Strefa Aktywności w Smolnikach

Z przyjemnością informujemy, że zakończone zostały prace przy budowie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Smolnikach. Inwestycja została zrealizowana na placu znajdującym się za budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Smolnikach. W ramach OSA powstały:

  • siłownia zewnętrzna w ramach której zostanie zamontowanych sześć urządzeń z ośmioma stanowiskami do ćwiczeń,
  • plac zabaw dla dzieci z bujakiem, huśtawką typu ważka oraz zestawem zabawowym,
  • strefa relaksu – ławki oraz stół do gry w szachy.

Cały plac został wyrównany i obsiany trawą, ale wymaga czasu aby roślinność mogła się tam pojawić.

Więcej “Otwarta Strefa Aktywności w Smolnikach”

Nabór na stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Tylko do 10 października można składać wnioski w sprawie stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2017/2018.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2017/2018 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

Spotkanie informacyjne w ramach programu “Czyste Powietrze”

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku terminu spotkań informacyjnych w ramach programu “Czyste Powietrze” informujemy, że w gminie Rutka-Tartak spotkanie to odbędzie się 3 października 2018 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Informacja na temat protokołów suszowych

W związku z licznymi pytaniami skierowanymi do pracowników Urzędu Gminy informujemy, że wszystkie protokoły z szacowania szkód z powodu suszy zostały wysłane do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Ostatnie dokumenty zostały wysłane w dniu 30 sierpnia 2018 r. W chwili obecnej protokoły są zatwierdzane przez Wojewodę Podlaskiego i odsyłane na adresy domowe rolników. Więcej “Informacja na temat protokołów suszowych”

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dnia 19.09.2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.  

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW) w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej “Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze””

Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak

W dniu 5 września 2018 r. odbyło się odebranie robót wykonanych w ramach zadania:

„Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak”

Odc. I. Wierzbiszki – Lebiedzizna o dł. 1,5 km, dz. geod. nr 502 i część dz. 503;

Odc. II. Lebiedzizna – Wygorzel o dł. 2,93 km, część dz. geod. nr 503 i dz. nr 505;

Odc. III. Lebiedzizna – Prudel o długości 1,46 km, dz. geod. nr 504, obręb Jałowo. Więcej “Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak”

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak

O G  Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późń. zm.) Wójt Gminy Rutka –Tartak

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak ,powiat Suwałki. Więcej “Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak”

Do góry