Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Szacowanie strat spowodowanych suszą

Urząd Gminy Rutka-Tartak uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak pokój Nr 4. Do wniosku muszą być dołączone załączniki:

  1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych,
  2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Kopia wniosku o płatności obszarowe (Załącznik Nr 1 musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe na rok 2018 , złożonym w ARIMR)

Więcej “Szacowanie strat spowodowanych suszą”

“Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program / Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 /, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Więcej ““Dobry Start” dla ucznia”

Nowe nabory LGD

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, Cel szczegółowy I.2, Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023, Przedsięwzięcie I.2.2 – Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Więcej “Nowe nabory LGD”

Uwaga! Wyłączenia dostaw wody.

W związku z realizacją inwestycji “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w gminie Rutka – Tartak”  informujemy, że w dniach:

  •  28 maja 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00-14:00

UWAGA! Zmiana terminu wyłączenia na 25 maja (piątek) w godzinach 13:00 – 15:00

Do góry