Jesteś tutaj:

Autor: admin

Krótkie, nieodpłatne  szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie

Jeśli interesuje Cię:

  • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
  • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
  • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
  • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania. Więcej “Krótkie, nieodpłatne  szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie”

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Więcej “Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP”

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r. poz. 821) Więcej “Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające”

Remont dachu drewnianej wieży widokowej w Baranowie

Urząd Gminy Rutka-Tartak zaprasza, do złożenia  informacji cenowej na roboty dotyczące remontu dachu drewnianej wieży widokowej w Baranowie polegającego na wymianie pokrycia dachowego wraz z wstawieniem wyłazu dachowego i róży wiatrów. Wieża widokowa o wysokości 15 m, dach deskowany pokryty gontem bitumicznym. Termin wykonania prac – do 30 kwietnia 2021 r. Więcej “Remont dachu drewnianej wieży widokowej w Baranowie”

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Wójt Gminy Rutka-Tartak Pan  Piotr Sinkiewicz – Gminny Komisarz Spisowy w Rutce – Tartak ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Więcej “Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych”

Do góry