Jesteś tutaj:

Autor: admin

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Więcej informacji w załączeniu poniżej.

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  Więcej „Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków”

Życzenia Noworoczne

W związku z otrzymanymi podziękowaniami za współpracę oraz życzeniami na nowy 2022 rok otrzymanymi od Pana Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w załączeniu publikujemy życzenia skierowane do wszystkich Mieszkańców Gminy.

Więcej „Życzenia Noworoczne”

Badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Sprzedaży autobusu szkolnego

Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego. Więcej informacji na ten temat w załącznikach poniżej.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w załączeniu przekazujemy Państwu list z życzeniami Posła Reczypospolitej Polskiej, Pana Jarosława Zielińskiego.

Do góry