Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Definicje Ministerstwa Zdrowia

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś …

… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że jest nosicielem koronawirusa albo jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem.

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych. Więcej “Definicje Ministerstwa Zdrowia”

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: pomoc osobom w kwarantannie

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj – nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz.

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. Więcej “Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: pomoc osobom w kwarantannie”

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

K o m u n i k a t

Urząd Gminy Rutka-Tartak wprowadza tymczasowe zmiany w organizacji pracy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów do minimum.

Od wtorku (17.03) interesanci przychodzący do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak będą musieli liczyć się z utrudnieniami. Cześć pomieszczeń zostanie zamkniętych do bezpośredniego dostępu. To znaczy, że pomoc uzyskamy jedynie korespondencyjnie, telefonicznie lub przez internet.  Tylko w sytuacjach wyższej konieczności będzie działał Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności, w tym dowody osobiste. Więcej “Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy”

Ulotka informacyjna dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny

Od 15 marca wszystkie osoby powracające do Polski będą zobowiązane poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Ministerstwo zdrowia przygotowało ulotkę informacyjną dotyczącą zasad kwarantanny, która jest do pobrania poniżej w części Dokumenty do pobrania.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł Więcej “Ulotka informacyjna dotycząca zasad obowiązkowej kwarantanny”

Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, Wojewoda Podlaski zarządził zawieszenie na terenie województwa podlaskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych do dnia 25 marca 2020 r.

Szczegóły w załączniku. Więcej “Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego”

Ważna informacja NZOZ Medyk

NZOZ Medyk informuje, że w związku z rosnącą liczbą pacjentów zakażonych koronawirusem COVIT-19 zaleca się telefoniczną rejestrację pacjentów, zarówno do lekarza jak i na wypisanie leków.

Telefon do Ośrodka Zdrowia w Rutce-Tartak: 87 568 72 28

Przypominamy, że zgodnie ze Specustawą w sprawie COVIT-19 osoba przyjeżdżająca z rejonów występowania koronowirusa ma obowiązek, pod rygorem odpowiedzialności karnej, do poinformowania o tym fakcie podczas rejestracji do zakładu opieki zdrowotnej, oraz do powiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Więcej “Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”

Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach

O G  Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz.65 z późń. zm.)

Wójt Gminy Rutka –Tartak

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

 na sprzedaż w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 900  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul 3 Maja 13,działki w Kadaryszkach o nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 54.612,00 zł. Więcej “Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Więcej “Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Do góry