Jesteś tutaj:

Autor: admin

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Więcej “Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”

Krótsza droga do wojska

Od 1 września br. obowiązuje nowy, uproszczony system rekrutacji do służby wojskowej. Oto najważniejsze zmiany:

 

  • Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Suwałkach rusza Wojskowe Centrum Rekrutacji, czyli miejsce, w którym w maksymalnie w 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) załatwi wszelkie formalności. Nowy system pozwoli ochotnikowi w tym czasie przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie oraz psychologiczne. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy
    w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą). Po jego ukończeniu i złożeniu przysięgi wojskowej, ochotnik będzie mógł zadeklarować chęć wstąpienia do zawodowej bądź terytorialnej służby wojskowej.
  • Portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, uruchomiono rekrutację do wojska w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego. Jest to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
  • Szkolenie podstawowe – będzie trwało maksymalnie 30 dni. Skrócone zostaje szkolenie podstawowe tzw. służba przygotowawcza, zachowane jednocześnie pozostają najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego
    i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia podstawowego.

Więcej “Krótsza droga do wojska”

Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach uprzejmie informuje, że w dniach od 9 do 30 września 2020 r.  można składać  do ARiMR  „Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się m.in. rolnicy, którzy według stanu na dzień 1 marca 2020 r. byli posiadaczami co najmniej:

  • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
  • 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub typ użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące

Więcej “Wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

Powszechny spis rolny 2020

Odliczamy dni do rozpoczęcia #PSR2020. 3, 2, 1… Zaczynamy!
Od 1 września możesz wypełnić formularz spisowy przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl/ lub skorzystać z opcji “Spisz się przez telefon”  dzwoniąc na Infolinię spisową.
Pod numerem telefonu  22 279 99 99 wew. 1 dyżurują konsultanci , którzy służą pomocą i wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z obowiązkiem spisowym.
Twoje odpowiedzi są dla nas bardzo ważne!

Więcej “Powszechny spis rolny 2020”

Analiza popytu turystycznego

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” przeprowadzamy analizę popytu turystycznego na proponowane nowe przedsięwzięcia transgraniczne, w których udział bierze również Państwa samorząd. Bardzo prosimy o umieszczenie i wyeksponowanie na stronie Urzędu ankiety, dzięki której te pomysły będą mogli ocenić mieszkańcy i turyści. Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić w języku polskim, litewskim lub angielskim. Prosimy o zachęcenie jak największej liczby osób do wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych produktów turystycznych poprzez wypełnienie ankiety. Więcej “Analiza popytu turystycznego”

Zdalna Szkoła +

W dniu 18 sierpnia 2020 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji.

Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Więcej “Zdalna Szkoła +”

Do góry