Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego.

Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą producenci wypełniają samodzielnie lub przy technicznej pomocy lokalnego koordynatora poprzez stronę internetową producenci.wrotapodlasia.pl (uwaga – nie wpisujemy „www” przed adresem). Więcej “Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego”

Ubój zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz weterynarii w Suwałkach przekazuję ulotkę informacyjną dla rolników, opracowaną w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”. Ulotka do pobrania poniżej, w części “Dokumenty do pobrania” Więcej “Ubój zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja dzieci  zamieszkałych na  terenie gminy Rutka-Tartak do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2019/2020.

Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Więcej “Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych”

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

Gmina Rutka-Tartak wraz ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak – realizatorem projektu, zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak: www.zss-rutkatartak.cba.pl oraz w księgowości Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak (pokój nr 29).

Więcej informacji w Dokumentach do pobrania poniżej. Więcej “Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej”

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej publikuje wykaz placówek znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, które udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (LINK)

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych: 800 444 989

Więcej “Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim”

Ja w internecie – harmonogram

W związku z realizacją projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

informujemy, że szkolenia rozpoczną się 17 stycznia 2019 r. i potrwają do 15 czerwca 2019 r.

Więcej “Ja w internecie – harmonogram”

Do góry