Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Informacja o naborze na ławników

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada Gminy Rutka-Tartak wybierze na kadencję 2020-2023:

1/ do Sądu Rejonowego w Suwałkach 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Więcej “Informacja o naborze na ławników”

Wybory do izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji odbędą się 28 lipca 2019 r. W związku z tym poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r. pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58 lub w siedzibie Urzędu Gminy. Więcej “Wybory do izb rolniczych”

Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie  badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Więcej “Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.”

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Więcej “Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS”

Prośba o pomoc

W piątek 1 marca br. nad ranem w miejscowości Jemieliste w Gminie Filipów doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Wskutek tragicznego zdarzenia 5 z 8 osób zostało przetransportowanych do kilku szpitali, w tym troje małoletnich dzieci.Rodzina została objęta doraźnym wsparciem, jednakże nie jest to wystarczające.   Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych, prosimy o dokonanie wpłaty na oficjalny nr konta podany na stronie Urzędu Gminy Filipów: http://www.filipow.pl/ 

Do góry