Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Rodzinny bieg na orientację

20 czerwca 2019 r. w ramach Pikniku nad Szeszupą odbył się Rodzinny bieg na orientację. Bieg został zorganizowany przez Gminę Rutka-Tartak oraz Nadleśnictwo Suwałki. Zadaniem zawodników było znalezienie wszystkich punktów kontrolnych (10 szt.), potwierdzenie tego poprzez użycie na Karcie uczestnictwa, znacznika znajdującego się przy punktach oraz odwiedź na pytanie znajdujące się na każdym z punktów. Więcej “Rodzinny bieg na orientację”

Zjeżdżalnia wodna nad jeziorem Pobondzie

 Zjeżdżalnia wodna nad jeziorem Pobondzie uruchamiana jest przy dobrych warunkach atmosferycznych i temperaturze powietrza powyżej 20oC.

W najbliższą sobotę i niedzielę (15- 16 czerwca 2019 r.) zjeżdżalnia będzie czynna w godzinach 1300 – 1800 

 

Korzystanie ze zjeżdżalni możliwe jest tylko w obecności osoby obsługującej.

Wchodzenie na zjeżdżalnię od strony basenu hamownego jest surowo zabronione. Więcej “Zjeżdżalnia wodna nad jeziorem Pobondzie”

Informacja o naborze na ławników

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A-0160-4/19 z dnia 8 maja 2019 r. – podał, liczbę ławników, którą Rada Gminy Rutka-Tartak wybierze na kadencję 2020-2023:

1/ do Sądu Rejonowego w Suwałkach 2 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Więcej “Informacja o naborze na ławników”

Wybory do izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji odbędą się 28 lipca 2019 r. W związku z tym poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r. pod numerem tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58 lub w siedzibie Urzędu Gminy. Więcej “Wybory do izb rolniczych”

Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.

Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie  badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywać się będą w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Więcej “Rolnicze badania ankietowe w 2019 r.”

Do góry