Łowiectwo

W granicach Gminy Rutka-Tartak znajdują się tereny sześciu obwodów łowieckich – numer 1, 2, 3, 5, 6, 10, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Granice  obwodów można sprawdzić na stronie Geoportal GIS Podlasia lub na załączonych poniżej mapach w pliku PDF.

Obwody obejmujące tereny gminy Rutka-Tartak dzierżawią następujące koła łowieckie:

Nowy numer Stary numer Nazwa koła łowieckiego Opis przebiegu granic Mapa obwodu
1 1s URSUS Granica obwodu biegnie od granicy Państwa drogą gruntową przez miejscowości: Ejszeryszki, Michałówka, Potopy do miejscowości Rowele, dalej w kierunku zachodnim drogą przez miejscowości: Rowele, Marianka, Rogożajny Małe, Wiżgóry, Leszkiemie do Gromadczyzny i dalej w kierunku północno – zachodnim do granicy Państwa i granicą Państwa do drogi prowadzącej do miejscowości Ejszeryszki.
2 2s RYŚ Granica obwodu biegnie od styku granicy Państwa z szosą Suwałki – Budzisko, przez miejscowości: Podwojponie, Mikołajówka i Jeziorki, do drogi gruntowej prowadzącej do styku z lasem państwowym, północno – wschodnią granicą lasu do miejscowości Kociołki, skąd drogą przez miejscowości: Kociołki, Czerwonkę, Ścibowo, Postawelek, Szelmentkę, Białobłoty, Ignatowiznę, Baranowo, Rutkę Tartak, Rowele, Potopy, Michałówkę i Ejszeryszki do granicy Państwa i granicą Państwa do szosy Suwałki – Budzisko prowadzącej przez miejscowość Podwojponie.
3 3s SZELMENT Granica obwodu biegnie szosą od miejscowości Rutka Tartak szosą w kierunku Jeleniewa do skrzyżowania z drogą gruntową prowadzącą do miejscowości Postawele, droga tą przez miejscowości: Lizdejki, Postawele, Kleszczówek, Smolniki, Dzierwany, Stara Hańcza, Kłajpeda, Antosin, Okliny, Kolonie Wiżgóry, Rogożajny Małe, Marianka, Rowele do miejscowości Rutka Tartak.
5 16s SZELMENT Granica obwodu biegnie od miejscowości Słobódka drogą gruntową przez miejscowość Dębniak do szosy Budzisko – Suwałki obok miejscowości Lipniak, dalej szosą w kierunku północnym do skraju lasu państwowego, południowym skrajem lasu (rowem Carskim) do drogi gruntowej Fornetka – Dębniak, dalej drogą przez miejscowość Fornetka, Przejma Mała, Jałowo, Sidory, Kleszczówek, Postawele, Lizdejki do szosy Jeleniewo – Rutka Tartak, szosą do Rutki – Tartak a następnie z Rutki Tartak drogą przez miejscowości: Baranowo i Ignatowizna do miejscowości Białobłoty, skąd drogą gruntową przez miejscowość Białobłoty, Szelmentkę, Postawelek, Ścibowo, Czerwonkę, Kociołki do skraju lasu państwowego, granicą lasu do szosy Budzisko – Suwałki, a dalej drogą gruntową do miejscowości Słobódka.
6 17s KAWKA Granica obwodu biegnie od szosy z miejscowości Sidory, szosą tą do miejscowości Jeleniewo, dalej drogą przez miejscowości: Szurpiły, Malesowizna, Kruszki, Bachanowo do jeziora Hańcza, wschodnim brzegiem jeziora Hańcza do miejscowości Stara Hańcza, dalej drogą przez miejscowości: Dzierwany, Smolniki, Kleszczówek do szosy w miejscowości Sidory.
10 31s JEDYNKA Granica obwodu biegnie od miejscowości Fornetka drogą Fornetka – Dębniak do skraju lasu państwowego, południowym skrajem lasu ( rowem Carskim ) do szosy Budzisko – Suwałki, szosą do drogi w kierunku m. Rychtyn, dalej drogą przez miejscowości: Rychtyn, Suchodoły do szosy w miejscowości Prudziszki, szosą przez miejscowości Jeleniewo i Gulbieniszki do miejscowości Sidory, dalej drogą przez miejscowości: Jałowo, Przejma Niska do miejscowości Fornetka.