Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej”

W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW drugiego naboru dotyczącego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” Wójt Gminy Rutka-Tartak zawiadamia zainteresowanych  producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że od 02 sierpnia 2021 r. jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy Rutka-Tartak informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji:

  1. Folia rolnicza z owijania balotów i przykrywania pryzm kiszonkowych
  2. Siatka i sznurek do owijania balotów
  3. Opakowania po nawozach
  4. Opakowania typu BIG BA

Informację o posiadanych odpadach należy składać do Urzędu Gminy Rutka-Tartak do dnia 15 sierpnia 2021 r. Dokonanie  inwentaryzacji posiadanych odpadów jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do NFOŚiGW.

Odbiór  odpadów z folii rolniczych planowany jest wstępnie na drugą połowę 2022 r.

Przy składaniu deklaracji o ilości posiadanych odpadów trzeba doliczyć prognozowany wzrost ilości odpadów do czerwca 2022 r.

Formularze deklaracji dostępne poniżej bądź w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak.

Dokumenty do pobrania: