Przypominamy o obowiązku udziału w spisie powszechnym NSP 2021

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym 2021.

Od 23.06.2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych, ale wciąż istnieje możliwość samodzielnego spisania się przez Internet w domu, lub skorzystania z punktu do samospisu przygotowanego w Urzędzie Gminy. Dodatkowo w siedzibie Urzędu Gminy, w przypadku problemów, oferujemy Państwu pomoc przy wypełnieniu formularza.

W dniu dzisiejszym tj. 2 sierpnia 2021 r. statystyka dla naszej gminy wygląda następująco:

Liczba osób zobowiązanych do spisania się: 2 330
Liczba spisanych osób: 1 239, co stanowi 53,18 % osób zobowiązanych do spisania się.

Spis potrwa do 30 września 2021 roku, jesteśmy więc już po półmetku całego spisu – dzień: 124, postęp czasu: 67.2%.

Zachęcamy do wizyty w naszym urzędzie w celu wypełnienia formularza spisu, lub samodzielnego spisania się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

W związku z pytaniami dotyczącymi odmów udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Główny  Urząd Statystyczny informuje, że w przypadku gdy respondent definitywnie odmawia realizacji obowiązku spisowego urzędy statystyczne w województwach przygotowują odpowiednie wnioski i składają zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia na policję. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków. Urzędy przygotowują na bieżąco kolejne wnioski do przekazania policji.
Obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy o statystyce publicznej, a za odmowę udziału w badaniu zapis ustawy wskazuje karę grzywny.