Nielegalni imigranci – informacja Straży Granicznej

Od początku roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej obserwują wzrost osób nielegalne przekraczających granicę polsko – białoruską. Zwiększenie liczby osób nielegalnie przekraczających granicę obserwowane jest również na odcinku granicy z Litwą, gdzie do nielegalnego przekroczenia dochodzi na granicy litewsko-białoruskiej.

Komendant placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zwraca się z prośbą o informowanie dyżurnego placówki w sytuacji gdy zaobserwujemy niepokojące sygnały – obcych ludzi podejrzanych o nielegalne przekroczenie granicy. Najczęściej imigranci to obywatele Afganistanu, Iraku i innych krajów Bliskiego Wschodu i Azji Południowej.

Telefon dyżurnego placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak:

721 960 994