Rolnictwo – ASF

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015 – 2018 (Dz. U. poz. 1378) informujemy:

Biorąc pod uwagę sprawną realizację ww. programu bioasekuracji oraz umożliwienie posiadaczom zwierząt utrzymującym świnie skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych w ww. rozporządzeniu, w szczególności rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, informujemy że w związku ze zmianą ww. rozporządzenia zmieni się termin na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, tj. z dnia 15 września 2017 r. na 31 października 2017 r.

Więcej informacji na temat Afrykańskiego Pomoru Świń znajdziesz – tutaj.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl