Jesteś tutaj:

Autor: Dariusz Żukowski

Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak przedstawia Radzie Gminy Rutka-Tartak Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023 .

W debacie nad Raportem głos zabierają radni oraz mieszkańcy Gminy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia (wzór zgłoszenia poniżej), popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Rutka-Tartak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja.

Sesja Rady Gminy Rutka-Tartak, na której będzie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za 2023 rok odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak ul. 3 Maja 13.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak.

Więcej „Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023”

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Przypominamy, że tak jak przy poprzednich wyborach, tak i podczas najbliższych wyborów samorządowych, w dniu wyborów, zgodnie z przepisami prawa wyborczego, organizujemy bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przejazdu autobusów. Więcej „Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców”

Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach

Diecezja Ełcka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Smolnikach zaprasza do składania ofert na wykonanie Renowacji zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach. Szczegóły zapytania oraz niezbędne dokumenty do pobrania w części Dokumenty do pobrania. Więcej „Renowacja zabytkowej kaplicy cmentarnej z przełomu XVIII/XIX wieku w Smolnikach”

System Powiadamiania SMS Gminy Rutka-Tartak

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Urząd gminy Rutka-Tartak uruchomił system powiadamiania SMS. Jest to bezpłatny kanał przekazu informacji dla mieszkańców naszej gminy w zakresie informowania o zagrożeniach i ostrzeżeniach, zapowiedziach imprez i wydarzeń: kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, komunikatach i informacjach urzędowych oraz innych ważnych informacjach dla mieszkańców Gminy Rutka-Tartak.

Z systemu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy zarejestrują się w naszym systemie. Rejestracja wymaga złożenia formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać  swoje dane w tym numer telefonu komórkowego oraz zaakceptować regulamin poprzez podpisanie formularza. Formularz do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Rutce-Tartak.

Serdecznie zachęcamy do złożenia zgłoszenia, w każdym momencie można złożyć rezygnację z dalszego otrzymywania wiadomości. Rezygnacja składana jest na tym samym formularzu. Więcej „System Powiadamiania SMS Gminy Rutka-Tartak”

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę

W dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na zadnie: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Dofinansowanie w kwocie  168 720,00 zł stanowi 80% planowanego kosztu inwestycji.

Dzięki wsparciu Gmina Rutka-Tartak wymieni istniejące, nieenergooszczędne oprawy oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na oprawy typu LED.

 

Więcej „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę”

Cyberprofilatyka

W dobie wszechobecnych smartfonów, komputerów, tabletów i ciągłego dostępu na tych urządzeniach do internetu, zachęcamy do korzystania z szerokiej gamy informacji, szkoleń i poradników pozwalających zadbać o cyberhigienę naszą i naszych dzieci.

Przypominamy, że jednym z miejsc gdzie można znaleźć wiele ciekawych materiałów w tym temacie jest portal cyberprofilaktyka.pl. Specjaliści NASK  zajmują się tam się działalnością edukacyjną oraz popularyzatorską w zakresie bezpiecznego użytkowania nowych technologii. Portal stworzono po to aby  internet stał się miejscem przyjaznym dla wszystkich. Więcej „Cyberprofilatyka”

Zgłaszanie potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych

W związku ze zgłaszaniem do Urzędu Gminy problemów z dostępem do dobrej jakości sygnału sieci komórkowych informujemy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej posiada narzędzie pozwalające na zgłoszenie potrzeb w tym zakresie dla dowolnej lokalizacji.

Na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ znajduje się mapa na której można zgłosić zapotrzebowanie na następujące usługi: 

  • internet
  • telefon
  • telewizja
  • hot-spot

Więcej „Zgłaszanie potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych”

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W imieniu PGE Dystrybucja S.A. informujemy, że w dniu 6 listopada 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Rutka-Tartak.

 

Do góry