Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

Gmina Rutka-Tartak wraz ze Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak – realizatorem projektu, zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak: www.zss-rutkatartak.cba.pl oraz w księgowości Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak (pokój nr 29).

Więcej informacji w Dokumentach do pobrania poniżej. Więcej “Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej”

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej publikuje wykaz placówek znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, które udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym.

Więcej informacji na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (LINK)

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych: 800 444 989

Więcej “Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie podlaskim”

Ja w internecie – harmonogram

W związku z realizacją projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

informujemy, że szkolenia rozpoczną się 17 stycznia 2019 r. i potrwają do 15 czerwca 2019 r.

Więcej “Ja w internecie – harmonogram”

Zwrot podatku akcyzowego   

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Więcej “Zwrot podatku akcyzowego   “

Do góry