Aktualności

Urząd Gminy, USC oraz GOPS nieczynne w dniu 31 maja 2024 r.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Wójta Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 maja 2024 r.

dotycząca zamknięcia Urzędu Gminy Rutka-Tartak w dniu 31 maja 2024 r.

Informuję, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Gminy Rutka-Tartak będzie nieczynny. Pracownicy urzędu będą przebywać w tym czasie na urlopach wypoczynkowych. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o zaplanowanie terminu wizyty  w innym dogodnym dla Państwa czasie.

WÓJT GMINY Rutka-Tartak
Piotr Sinkiewicz

 

O G Ł O S Z E N I E
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rutce-Tartak

Urząd Stanu Cywilnego w Rutce-Tartak uprzejmie informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. dyżur w zakresie rejestracji zgonów oraz wszelkich zmian dotyczących spisu wyborców będzie pełniony pod numerem telefonu: 531 031 555.

Kierownik USC w Rutce-Tartak
Marta Jurewicz

 

Transport do lokalu wyborczego w dniu 9 czerwca 2024 r.

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Podczas najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w dniu wyborów, zgodnie z przepisami prawa wyborczego, organizujemy bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram przejazdu autobusów.

Kursy powrotne dla osób dowiezionych na wybory odbędzie się 30 minut po przyjeździe.

Potopy, Sikorowizna, Michałowka, Ejszeryszki, Krejwiany, Poszeszupie-Folwark, Poszeszupie, Folusz

 • Potopy, Anuszkiewicz 7:03 13:03
 • Potopy, Markowski 7:05 13:05
 • Sikorowizna, Gibowicz 7:08 13:08
 • Sikorowizna skrzyżowanie, Lubiński 7:10 13:10
 • Michałowka, przystanek PKS 7:13 13:13
 • Ejszeryszki, Protasiewicz 7:18 13:18
 • Ejszeryszki, Gliński 7:23 13:23
 • Krejwiany, Przystanek PKS 7:25 13:25
 • Krejwainy, Kowalewski 7:28 13:28
 • Poszeszupie-Folwark, Aniołowski 7:33 13:33
 • Poszeszupie, Stasiński 7:35 13:35
 • Poszeszupie, Romanowski 7:37 13:37
 • Poszeszupie, Tomaszewski 7:39 13:39
 • Folusz, Żuryńka 7:41 13:41
 • Folusz, Szostak 7:43 13:43
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 7:47 13:47

Kurs powrotny: 8.17 14.17

Baranowo, Trzcianka, Kupowo, Smolnica, Ignatowizna, Jasionowo, Wierzbiszki

 • Baranowo, przystanek PKS 9:03 15:02
 • Baranowo, Budzejko 9:05 15:05
 • Trzcianka, Nasewicz 9:08 15:08
 • Trzcianka, Markowska 9:10 15:10
 • Kupowo, Gliński 9:14 15:14
 • Smolnica, skrzyżowanie, most 9:18 15:18
 • Kupowo, skrzyżowanie koło krzyża 9:20 15:20
 • Ignatowizna, ubojnia 9:23 15:23
 • Jasionowo, Mrozowski 9:25 15:24
 • Jasionowo, Murawski 9:27 15:27
 • Wierzbiszki, Suchocki 9:30 15:30
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 9:36 15:36

Kurs powrotny: 10:06 16:06

Jałowo

 • Jałowo, Jasionowski 10:50 16:50
 • Jałowo, Kryścio 10:52 16:52
 • Jałowo, Wałejko 10:57 16:57
 • Jałowo, Zdancewicz 11:00 17:00
 • Jałowo, Kramiłowicz 11:04 17:04
 • Jałowo, Zabłocki 11:07 17:07
 • Rutka-Tartak, przystanek PKS 11:15 17:15

Kurs powrotny: 11:45 17:45

Lizdejki, Postawele, Kleszczówek, Polimonie, Jodoziory, Smolniki

 • Lizdejki, Stasiński 7:05 13:05
 • Postawele, Olszewski 7:07 13:07
 • Kleszczówek, Matusiewicz 7:15 13:15
 • Kleszczówek, Rejbicz 7:17 13:17
 • Poliomonie, Bacewicz 7:25 13:25
 • Jodoziory, Naruszewicz 7:27 13:27
 • Smolniki, Racis 7:30 13:30
 • Smolniki, przystanek PKS przy świetlicy 7:33 13:33

Kurs powrotny: 8:03 14:03

Bondziszki, Pobondzie

 • Bondziszki, Gibowicz 8:40 14:40
 • Bondziszki, Świerubski 8:42 14:42
 • Pobondzie, Paciorkowski 8:44 14:44
 • Pobondzie, Protasiewicz 8:47 14:47
 • Pobondzie, Tarnowski 8:49 14:49
 • Pobondzie, Szymańska 8:51 14:51
 • Rutka-Tartak, Przystanek PKS 9:00 15:00

Kurs powrotny: 9:30 15:30

Kadaryszki, Rowele, Olszanka, Michałowka, Potopy

 • Kadaryszki, Mazalewska 10:05 16:05
 • Rowele, Żyniewicz 10:07 16:07
 • Rowele, Słowicki 10:08 16:08
 • Olszanka, Lutkiewicz 10:11 16:11
 • Olszanka, Deręcz 10:14 16:14
 • Michałówka, Skrzyżowanie z drogą powiatową 10:17 16:17
 • Olszanka, Krzywicki 10:20 16:20
 • Potopy, Przystanek PKS 10:23 16:23
 • Rutka-Tartak, Przystanek PKS 10:26 16:26

Kurs powrotny: 10:56 16:56

Jednocześnie przypominamy, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu, do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania. Wyborcy, o którym mowa powyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

Podstawa prawna: Art. 37 e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak przedstawia Radzie Gminy Rutka-Tartak Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023 .

W debacie nad Raportem głos zabierają radni oraz mieszkańcy Gminy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia (wzór zgłoszenia poniżej), popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Rutka-Tartak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja.

Sesja Rady Gminy Rutka-Tartak, na której będzie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za 2023 rok odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak ul. 3 Maja 13.

 

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak.

Więcej „Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2023”

Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2024 r.

Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
– budynków mieszkalnych: domów, dworów, czworaków, dróżniczówek,
– budynków gospodarczych: spichlerzy, stodół, wozowni, maneży, itp.
– budynków użyteczności publicznej: dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib urzędów gminy,
spichlerzy gminnych,
– budynków przemysłowych: wiatraków, młynów, kuźni itp.,
– zagród wiejskich i założeń dworskich.

Więcej informacji na ten temat w załączeniu poniżej.

Więcej „Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2024 r.”

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 czerwca 2024 r., w godz. 10:00 – 12:30 odbędzie się seminarium online (webinarium) dla seniorów oraz ich opiekunów pn. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”. Celem seminarium jest zwiększenie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.
Webinarium organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Minister do spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji. Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza zgłoszeniowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89103&p_id=18

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Ponadto, UKNF prowadzi kampanię informacyjną pn. „Cyberoszustwa inwestycyjne”, poświęconą bezpieczeństwu w intrenecie, której materiały można znaleźć pod linkiem:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/cyberoszustwa_inwestycyjne

W załączeniu poniżej program webinarium UKNF dla seniorów i ich opiekunów oraz klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria.

Więcej „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Więcej informacji na ten temat w załączniku poniżej. Więcej „Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników”

Do góry