UWAGA SZANOWNI PAŃSTWO!

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami apelujemy do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne zużycie wody. W szczególności należy ograniczyć pobór wody na:

  • mycie pojazdów,
  • napełniania stawów, basenów i oczek wodnych,
  • podlewania upraw i kwietników.

 Jednocześnie informujemy, że przy letnim, podwyższonym rozbiorze wody mogą występować problemy z właściwym ciśnieniem i ilością dostarczanej wody z gminnej sieci wodociągowej.