Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek

W dniu 8 sierpnia 2022 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek” realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Przebudowa dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z którego gmina otrzymała 1 096 937,72 zł zaś całkowita wartość zadania wynosi 2 222 780,44 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101530B w msc. Kleszczówek, gm. Rutka Tartak w istniejącym pasie drogowym do drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny -Smolniki – Sidory.