Jesteś tutaj:

Kategoria: Realizowane projekty

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak

Gmina Rutka-Tartak informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r. Więcej „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutka-Tartak”

Otwarta Strefa Aktywności

Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Inwestycja dofinansowana jest przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

Całkowita wartość inwestycji obejmująca 1 obiekt na terenie gminy Rutka-Tartak: 65 677,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 32 800,00 zł Więcej „Otwarta Strefa Aktywności”

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo

W dniu 20 lipca 2018 roku w Białymstoku Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”. Więcej „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”

Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak

29 czerwca 2018 r. odebrane zostały roboty wykonane w ramach operacji: “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”. Prace prowadzone były od końca października 2017 r., a w ich wyniku mamy całkowicie zmodernizowany system oczyszczania ścieków i dostarczania wody. Dzięki modernizacji zwiększona została wydajność pracy Stacji Uzdatniania Wody i poprawiona jakość pracy oczyszczalni ścieków.

Nieremontowana od momentu budowy oczyszczalnia ścieków w ostatnich miesiącach przed modernizacją była coraz bardziej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców i wymagała dużego nakładu pracy ze strony  eksploatatora aby zapewnić w miarę stabilną pracę. Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownie strefowe wody również były awaryjne, a w momentach dużego zapotrzebowania na wodę wręcz niewydajne.  Więcej „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”

Uroczyste otwarcie drogi Smolniki – Polimonie – Bondziszki

17 sierpnia 2017 r. uroczyście otwarto drogę Smolniki – Polimonie – Bondziszki. Droga wybudowana została w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Więcej „Uroczyste otwarcie drogi Smolniki – Polimonie – Bondziszki”

„Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”.

W dniu 10 lipca 2017 roku w Białymstoku Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”. Więcej „„Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”.”

Do góry