„Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”.

W dniu 10 lipca 2017 roku w Białymstoku Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rutka-Tartak oraz poprawa jakości, efektywności i skuteczności istniejącego systemu dostarczania wody i oczyszczania ścieków poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz z przepompowniami i pompowniami strefowymi.

W wyniku realizacji operacji zostaną przebudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków.

Umowa była wynikiem uzyskania wysokiej oceny wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie prow.wrotapodlasia.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie