Uroczyste otwarcie drogi Smolniki – Polimonie – Bondziszki

17 sierpnia 2017 r. uroczyście otwarto drogę Smolniki – Polimonie – Bondziszki. Droga wybudowana została w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Długość przebudowanego odcinka wynosi 5050 m. Całkowity koszt budowy drogi to 2 575 964,82 zł. W ramach dofinansowania Gmina otrzymała 1 635 762,00 zł  Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na istniejącej drodze gruntowej, po odpowiednim jej przygotowaniu oraz roboty wykończeniowe obejmujące m.in. montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W uroczystym otwarciu, które poprowadził Pan Piotr Sinkiewicz, wziął udział Pan Jan Racis, były Wójt Gminy Rutka-Tartak który w trakcie swojej kadencji doprowadził do otrzymania dofinansowania oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji. W trakcie otwarcia obecni byli również: Pan Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, ksiądz Jacek Chałko, Pan Marek Dziemian – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Pan Grzegorz Boniszewski – Przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak wraz z radnymi – Panią Janiną Kordowską, Panem Stanisławem Popławskim oraz Panem Janem Mazalewskim, Sołtys wsi Bondziszki – Pan Grzegorz Lubiński, Pan Kazimierz Zwoliński – inspektor nadzoru oraz przedstawiciele wykonawcy – Pan Daniel Sokołowski i Pan Marian Kutyło.