Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo

W dniu 20 lipca 2018 roku w Białymstoku Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak poprzez stworzenie miejsc obsługi rowerzystów (MOR) w miejscowościach Rowele oraz Baranowo”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz całego obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W wyniku realizacji operacji zostaną wybudowane dwa miejsca obsługi rowerzystów – przy wieżach widokowych w Baranowie i Rowelach, a także zostaną wydane materiały promocyjne w postaci pocztówek oraz  atlasu i map tras rowerowych na terenie gminy Rutka-Tartak.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji to listopad 2018 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie