Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak

29 czerwca 2018 r. odebrane zostały roboty wykonane w ramach operacji: “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”. Prace prowadzone były od końca października 2017 r., a w ich wyniku mamy całkowicie zmodernizowany system oczyszczania ścieków i dostarczania wody. Dzięki modernizacji zwiększona została wydajność pracy Stacji Uzdatniania Wody i poprawiona jakość pracy oczyszczalni ścieków.

Nieremontowana od momentu budowy oczyszczalnia ścieków w ostatnich miesiącach przed modernizacją była coraz bardziej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców i wymagała dużego nakładu pracy ze strony  eksploatatora aby zapewnić w miarę stabilną pracę. Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownie strefowe wody również były awaryjne, a w momentach dużego zapotrzebowania na wodę wręcz niewydajne. 

Realizacja inwestycji możliwa była dzięki dofinansowaniu które Gmina uzyskała w ramach umowy podpisanej w dniu 10 lipca 2017 roku w Białymstoku  z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji: “Modernizacja systemu oczyszczania ścieków i dostarczania wody w Gminie Rutka-Tartak”.

Celem operacji będącej przedmiotem umowy była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Rutka-Tartak oraz poprawa jakości, efektywności i skuteczności istniejącego systemu dostarczania wody i oczyszczania ścieków poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody wraz z przepompowniami i pompowniami strefowymi.

W wyniku realizacji operacji zostały przebudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków.

Umowa była wynikiem uzyskania wysokiej oceny wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third][/ezcol_1third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie