Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak

W dniu 11 maja 2022 r. Gmina Rutka-Tartak podpisała umowę na realizacje inwestycji:

Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak

W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z poboczem z kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym w miejscu drogi szutrowej.  Przy istniejącym ośrodku zdrowia w ramach inwestycji wybudowany zostanie parking.

Inwestycja na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Wsparcie wynosi 1.317.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy złotych zero groszy),  co stanowi 60,29 % ostatecznej wartości Inwestycji, która wyniesie:  2 184 368,91 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki.

Planowane zakończenie inwestycji to 31 października 2022 r.