Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma

W ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na dwa zadnia:

  1. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak, dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji: 10%
  2. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak – dofinansowanie w wysokości 6.000.000,00 zł, Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji: 5%