Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak

Zestawienie znaków od lewej: Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd – granty

Gmina Rutka-Tartak realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze dostępności /projektowania uniwersalnego w budynku Urzędu Gminy Rutka-Tartak.

Wartość grantu: 91 504,00 PLN

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Gmina Rutka-Tartak,

„Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak”