Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.11.2019

Wójt Gminy Rutka-Tartak

 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

KADARYSZKI  gmina RUTKA-TARTAK Więcej “Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.11.2019”

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak

O G  Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późń. zm.) Wójt Gminy Rutka –Tartak

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak ,powiat Suwałki. Więcej “Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak”

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie §5 pkt.1 uchwały Rady Gminy Nr XXVI/171/02 z dnia 22.04.2002 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj Podlaskiego Nr 17 poz.449 z 27.05.2002)  Wójt Gminy Rutka-Tartak ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak , które odbędą się w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak w sali narad, w dniach  08, 09, 10, 11, 12 ,15 stycznia 2018 r.

Wadium wpłacać do 4 stycznia 2018 r. włącznie Więcej “Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Mienia Komunalnego Gminy Rutka-Tartak”

Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WYKAZU  NIERUCHOMOŚCI   d o   d z i e r ż a w y

 

Na podstawie art.35 ust.1 stawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 65. ze zm.) Wójt Gminy Rutka-Tartak podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Rutka-Tartak, przeznaczonych do dzierżawy . Więcej “Ogłoszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy”

Do góry