Jesteś tutaj:

Kategoria: Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Rutka-Tartak 

                                                        

                 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020. poz. 65 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:   Więcej „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach

O G  Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz.65 z późń. zm.)

Wójt Gminy Rutka –Tartak

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

 na sprzedaż w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 900  w lokalu w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak, ul 3 Maja 13,działki w Kadaryszkach o nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w KW SU1S/00054667/9 za cenę wywoławczą brutto 54.612,00 zł. Więcej „Ogłoszenie – drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o nr 52/6 w Kadaryszkach”

Przygotowywanie, dostawa i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegóły w części „Dokumenty do pobrania” Więcej „Przygotowywanie, dostawa i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.11.2019

Wójt Gminy Rutka-Tartak

 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

KADARYSZKI  gmina RUTKA-TARTAK Więcej „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.11.2019”

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak

O G  Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38,ust.1 i 2 ustawy z 21.08.1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 z późń. zm.) Wójt Gminy Rutka –Tartak

Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak ,powiat Suwałki. Więcej „Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w gminie Rutka-Tartak”

Do góry