Przygotowywanie, dostawa i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowywanie, dostawę i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Szczegóły w części „Dokumenty do pobrania”

Dokumenty do pobrania: