Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 04.11.2019

Wójt Gminy Rutka-Tartak

 Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

KADARYSZKI  gmina RUTKA-TARTAK

Działka budowlana  Nr 52/6 o powierzchni 0,2513 ha  posiada księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Suwałkach SU1S/00054667/9  sprzedaje się za cenę brutto 54.612,00 zł ( z podatkiem VAT)

Opis:

Działka w Kadaryszkach  położona w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka.

Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197, poz.2010 z 4.09.2007 r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojona, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204) mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 04 listopada 2019 roku  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl. i BIP, zawiadomienie o wywieszeniu w Gazecie Współczesnej

WÓJT

Piotr Sinkiewicz

Dokumenty do pobrania:

  • pdf Ogłoszenie_16.12.2019
    Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 16 grudnia 2019 r.
    Wielkość pliku: 109 KB Pobrania: 498