Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy Rutka-Tartak 

Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późń. zm.)

P o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

KADARYSZKI  gmina RUTKA-TARTAK

 

  • Działka budowlana  Nr 52/15 o powierzchni 0,1467 ha  posiada księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym W Suwałkach SU1S/00054667/9  sprzedaje się za cenę 25.900,00 zł + podatek VAT
  • Działka budowlana  Nr 52/16 o powierzchni 0,1800 ha  posiada księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym W Suwałkach SU1S/00054667/9  sprzedaje się za cenę 31.800 zł netto + podatek VAT.

Opis:

Działki w Kadaryszkach  położone w niewielkiej odległości od jeziora Plauszynek, w pobliżu rzek Szeszupa i Potopka. Osiedle położone na wzniesieniu graniczy z Rutką-Tartak .

Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy z 02.08.2007r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 197, poz.2010 z 4.09.2007r. przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej, uzbrojone, z podłączeniem wodno-kanalizacyjnym.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121) mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Rutka-Tartak pokój nr 6 w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od 11 lipca 2019 roku  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.rutka-tartak.com.pl., zawiadomienie o wywieszeniu w Gazecie Współczesnej.

 

Dokumenty do pobrania: