Zmiana stawki oraz metody ustalenia wysokości opłaty za odpady komunalne

Co się zmienia?

Dotychczas wysokość opłaty zależała od ilości osób zamieszkujących Twoją nieruchomość, ale w podziale na 4 grupy: jednoosobowe, dwuosobowe, 3-5 osób oraz 6 i więcej osób. Oznacza to że dla domu w którym mieszkają 3 osoby i dla domu w którym mieszka 5 osób, opłata za odpady komunalne jest taka sama.

Od 1 stycznia 2021 r. opłata również będzie zależała od tego ile osób mieszka aktualnie w Twoim domu, ale nie będzie już podziału na grupy. Każda mieszkająca razem z Tobą osoba będzie liczona do opłaty.

Przykładowo w domach w których mieszkają 3 osoby opłata będzie za trzy osoby, a w domu z 4 mieszkańcami opłata będzie za 4 osoby.

Jaka będzie wysokość opłaty?

Od 1 stycznia 2021 r. opłata za jedną osobę mieszkającą będzie wynosiła 22,00 zł/miesiąc. Jeżeli w domu wprowadzono system oddzielania bioodpadów i prowadzony jest kompostownik, opłata ta wyniesie 21,00 zł/mieszkańca/miesiąc.

Czy muszę składać nową deklarację?

Nie musisz składać deklaracji jeśli w tej chwili płacisz za jedną lub dwie osoby. Jeśli płacisz za 3 lub więcej osób musisz złożyć deklarację do 15 grudnia 2020 r.

Co będzie jeśli nie złożę deklaracji?

Jeśli płacisz za 3 lub więcej osób, do końca listopada otrzymasz pismo informujące o tym, że musisz złożyć nową deklarację. Jeśli nie zrobisz tego Wójt wyda decyzję, w której naliczy Ci opłatę na podstawie liczby osób zameldowanych w Twoim domu lub innych danych do których urząd ma dostęp.

Czy właściciele domów w których mieszkają mniej niż 3 osoby, właściciele domków letniskowych oraz właściciele nieruchomości na których nikt nie mieszka, ale prowadzona jest działalność gospodarcza, otrzymają informację na temat opłat?

Tak, do końca stycznia 2021 r. wszyscy właściciele wyżej wymienionych rodzajów nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie stawek, z informacją o tym jaką kwotę będą musieli płacić za odpady komunalne od 1 stycznia 2021 r.

Do kogo mogę się zwrócić po więcej informacji na temat opłat za odpady w naszej gminie?

W razie jakichkolwiek problemów służymy Państwu pomocą. Prosimy zgłaszać się do Pana Arkadiusza Balcera – Urząd Gminy pokój nr 4, tel. 87 568 72 56 wew. 36.

Dokumenty do pobrania: