III Rodzinne Kolędowanie

Wójt Gminy Rutka – Tartak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury w Rutce – Tartak zachęcają rodziny z terenu gminy Rutka- Tartak  i gmin sąsiednich do wzięcia udziału w koncercie p.n.

III RODZINNE KOLĘDOWANIE

Radosne zakończenie okresu śpiewania kolęd odbędzie się 2 lutego 2020 r. godz.12.15 w sali GOK-u. Członkowie rodziny mogą zaprezentować jeden dowolny utwór: kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną. Prosimy zgłosić swój udział w koncercie do pracowników GOK-u lub GOPS-u w Rutce- Tartak do 17 stycznia 2020 r.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do posłuchania i oklaskiwania muzykujących rodzin. W lokalnej tradycji bywało, że kolędników obdarować należało więc coś słodkiego przynieść by wypadało.

Organizatorzy, jak co roku, zapewniają wielką niespodziankę.

Z A P R A S Z A M Y !