Wykaz decyzji środowiskowych w Ekoportalu Gminy

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Dla Geoportalu Gminy Rutka-Tartak, dostępnego pod adresem: Geoportal Rutka-Tartak (http://(https://rutka-tartak.geoportal-krajowy.pl) został utworzony nowy moduł: wykaz decyzji środowiskowych. W Ekoportalu Gminy znajdą Państwo moduł Decyzje środowiskowe: Geoportal Rutka-Tartak (https://rutka-tartak.geoportal-krajowy.pl/decyzje-srodowiskowe), w którym znajduje się spis wszystkich kart inwestycyjnych przedsięwzięć oraz decyzji środowiskowych wydanych dla obszaru Gminy.

Ekoportal Gminy zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych działań, które mogą mieć wpływ na nasze otoczenie. Geoportal jest całkowicie darmowy i nie wymaga od gminy ponoszenia żadnych kosztów związanych z jego prowadzeniem.