Aktualizacja bazy teleadresowej ,,Interwencja kryzysowa – woj. podlaskie 2022″

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W załączeniu aktualna baza teleadresowa ,,Interwencja kryzysowa – woj. podlaskie 2022″

Dokumenty do pobrania: