Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. 

Przyjmowanie deklaracji prowadzi Pani Marlena Jasionowska – pokój nr 4 tel. 87 568 72 56 wew. 36.