Fundusz Ochrony Rolnictwa

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

W załączeniu ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, wniosek o przyznanie rekompensaty oraz ulotka o FOR.

Dokumenty do pobrania: