„Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” – konsultacje społeczne raportu końcowego 

W ramach realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej projektu pt. „Identyfikacja kluczowych elementów transgranicznego funkcjonalnego obszaru turystycznego na pograniczu polsko – litewskim” rozpoczynamy konsultacje społeczne raportu końcowego. 

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie przedstawiające przygotowane przez Zespół Badawczy rozwiązania i projekty związane z przyszłą działalnością transgranicznego obszaru funkcjonalnego na pograniczu polsko-litewskim.

Spotkanie online na platformie Google Meet odbędzie się w dniu 15.12.2020 o godz. 15.00 (czas polski) i 16.00 (czas litewski). 

Spotkanie będzie na bieżąco tłumaczone i potrwa do 2 godzin.

Podajemy link do spotkania, dla wszystkich którzy chcą w nim uczestniczyć:

https://meet.google.com/onv-finr-kjh  

Informujemy, iż w terminie od 18.12 do 31.12.2020 możliwe będzie także wyrażenie opinii o projekcie za pośrednictwem stron internetowych partnerów projektu, gdzie umieszczone zostaną materiały do konsultacji wraz z elektronicznymi formularzami umożliwiającymi zgłoszenie Państwa uwag.