Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Rutka-Tartak

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Rutka-Tartak przedstawia Radzie Gminy Rutka-Tartak Raport o stanie Gminy Rutka-Tartak za rok 2020 .
W debacie nad Raportem głos zabierają radni oraz mieszkańcy Gminy. Każdy, kto chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia , popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Rutka-Tartak najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja.

Sesja Rady Gminy Rutka-Tartak, na której będzie przedstawiony Raport o stanie Gminy RutkaTartak za 2020 rok odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak ul. Szkolna 1.
Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak ul. 3 Maja 13

Dokumenty do pobrania: