Inwentaryzacja odpadów do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej”

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.W związku z ogłoszeniem przez NFOŚiGW naboru dotyczącego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej” Wójt Gminy Rutka-Tartak zawiadamia zainteresowanych producentów rolnych z terenu gminy posiadających odpady z folii rolniczej, że od 1 lutego 2023 r. jest możliwość złożenia do Urzędu Gminy Rutka-Tartak informacji o ilości posiadanych odpadów w celu ich inwentaryzacji według właściwych frakcji:
1. Folia rolnicza z owijania balotów i przykrywania pryzm kiszonkowych
2. Siatka i sznurek do owijania balotów
3. Opakowania po nawozach
4. Opakowania typu BIG BAG

Informację o posiadanych odpadach należy składać do Urzędu Gminy Rutka-Tartak do dnia 28 lutego 2023 r. Dokonanie inwentaryzacji posiadanych odpadów jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia do NFOŚiGW.
Jednocześnie informujemy, że umowy między gminami a NFOŚIGW prawdopodobnie będą podpisane do końca czerwca 2023, zaś środki wydatkowane do końca marca 2024 r. Odbiór odpadów z folii rolniczych planowany jest wstępnie na drugą połowę 2023 r.
Przy składaniu deklaracji o ilości posiadanych odpadów trzeba doliczyć prognozowany wzrost ilości odpadów.
Formularze dostępne poniżej bądź w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak.

Dokumenty do pobrania: