Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

29 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak odbyło się spotkanie z okazji Złotych Godów,  Państwa Genowefy i Józef Borkowskich z Kleszczówka. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Rutka-Tartak Pan Grzegorz Boniszewski oraz Pełniący funkcję Wójta Gminy Rutka-Tartak Pan Piotr Sinkiewicz. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowy dyplom, słodkie upominki oraz kwiaty.