Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”

Herb Gminy Rutka-Tartak. Na żółtym tle dwa zielone świerki przecięte niebieskimi wstęgami. W tle krzyż na postumencie. Pod spodem czerwone cyfry - 1874.Samorząd Województwa Podlaskiego przystąpił do organizacji Wojewódzkiego Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023”. który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 10 września 2023 roku w Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Konkurs skierowany jest do kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji poszczególnych subregionów.

Zwycięski wieniec będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W załączeniu przekazujemy Regulamin, w którym znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje o konkursie. Wieniec dożynkowy do konkursu zgłasza gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa podlaskiego. W celu zgłoszenia się do konkursu prosimy o kontakt z Panią Martą Jurewicz, pokój nr 8 Urzędu Gminy Rutka-Tartak, tel.: 87/568-72-56 wew. 40.

Dokumenty do pobrania: