Litewsko-Polski Obszar Funkcjonalny – promocja projektu

W dniach 3-5 września 2021 r. przedstawiciele samorządów biorących udział w projekcie „Litewsko-polski obszar funkcjonalny – nowe możliwości rozwoju turystyki”, wzięli udział w Festiwalu Dni Wilna. W trakcie imprezy mieliśmy okazję prezentować założenia projektu dla wszystkich odwiedzających nasze stoisko.

Projekt, realizowany przez Rejon Łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė), rejon Wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė), rejon Kalwaryjski (Kalvarijos savivaldybė), Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej (zrzeszającego 7 gmin), gminę Rutka-Tartak oraz gminę Wiżajny, ma na celu rozwój potencjału obszaru turystycznego w celu stworzenia solidnych podstaw do dalszej wspólnej pracy. Czas trwania projektu to 15 miesięcy, budżet projektu wynosi 93596,68 EUR, udział inwestycji Gminy Rutka-Tartak to 14 297,64 euro z czego 12 152,99 euro stanowi wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.